April 30th, 2014

Jag tänker svenska mycket vacker !

Мои любимые Kent


Du har tänkt allt som sagts om mig
Du kan tro allt du hört om mig
Du kan ställa frågor om sanningen
Finns den eller finns det tusen?
Svara rakt från hjärtat nu
Ditt medlidande kan jag vara utan
Om det här ska vara allt
Så håll mig hårt,
håll mig älskling nu